Spam en spamfilters

Het verzenden van spam neemt dagelijks toe, zo erg dat er meer spam wordt ontvangen dan reguliere legitieme e-mail berichten. Dit merkt u niet of mindere mate, door onze spamfilters. Toch kan het zijn dat u nog veel spam ontvangt. Hoe u dit ongemak zoveel mogelijk beperkt en wat wij hier aan doen, leggen wij u graag uit.

Misschien merkt u er niet veel van, maar op het moment van schrijven wordt er vele malen meer spam naar de domeinen op onze servers verstuurt, dan normale e-mail. Voor Creative Development dus zaak om hier veel tijd en energie in te steken, de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij allereerst met spamfilters.

Hoe werken de spamfilters?

Alle websites waarvan wij ook de e-mail verzorgen, worden beschermt door middel van de geavanceerde spamfilters van Spamassassin. Dit programma controleert aan de hand van talloze blacklists en diverse andere tests, zoals de inhoud en technische opbouw, of de e-mail spam lijkt te zijn. Dit is natuurlijk nooit zwart wit te beoordelen en dus krijgt iedere e-mail een score. Alle tests die worden uitgevoerd op een e-mailbericht, zorgen ervoor dat het bericht punten toegekend krijgt (of er punten worden afgetrokken). Hierna wordt de actie besloten aan de hand van de zwaarte van de instellingen van uw account.

E-mail berichten die een zeer hoge waarschijnlijkheid hebben verwijderen wij direct. E-mail berichten met een lagere waarde, maar redelijk veel punten, worden wel in uw inbox geplaatst, maar krijgen de markering ***SPAM*** in de onderwerp regel. Concreet betekent dit, dat wij vermoeden dat het spam is en u deze kunt verwijderen. Toch kan het zijn dat een e-mailbericht onterecht als spam wordt aangegeven.

Hoe u kunt bijdragen om uw situatie te verbeteren en minder spam te ontvangen

Ontvangt u veel spam, welke NIET wordt aangemerkt met ***spam*** in de onderwerp regel? Meldt dit! (alleen bij regelmaat) Uw spamfilter moet dan scherper worden afgesteld.

Ontvangt u veel spam aangemerkt met ***spam***, maar worden er nooit legitieme e-mails aangemerkt als ***Spam***? Dan kan het blokkeren nog scherper worden afgesteld, om ook deze overlast verder te beperken.

Hoe geeft u meldingen goed aan ons door?

Om de bewuste spammails, die u vaak krijgt beter te onderzoeken, is voor ons de zogenaamde "header" informatie belangrijk. Selecteer enkele spamberichten en kies doorsturen als bijlage, zodat wij het volledige bericht hebben, inclusief de headerinformatie. Mail deze naar support@creativedevelopment.nl

Let erop dat wij alleen actie kunnen ondernemen in situaties die extreem uit de hand lopen, zoals dagelijks enkele tientallen spam mails pér emailadres ontvangen.

Wees er van bewust dat spam terugbrengen tot nul onmogelijk is. Voor spammers is iedere dag weer een nieuwe dag om de sport te bedrijven, nieuwe trucs toe te passen om de spamfilters te omzeilen. De spamfilters verzinnen hiervoor nieuwe methoden, maar deze mogen ook niet indruisen tegen de legitieme e-mail.

KORTOVERONS

Creative Development bestaat sinds 2005 en is gespecialiseerd in bestelsystemen, webwinkels en het ontwikkelen van maatwerk web applicaties. Van standaard website tot complete maat gemaakte systemen, niets is te gek. Daarnaast bouwen wij ook apps voor Android en Apple.

Contactgegevens

Creative Development
Oekelsbos 54
4891 SL Rijsbergen
Zuid Holland
☎ 06 1888 2543
✉ info@creativedevelopment.nl